Malý krok Veľký rozdiel- Bio Board

Tradícia recyklácie PE

Najnovší materiál Recyklácia

1. zberateľstvo
2. triedenie
3. skartovanie
4. umývanie
5. tavenie a peletovanie

news401_1

Náročné

1. Len malá časť plastového šrotu sa zhodnocuje na opätovné použitie alebo recykláciu.
2. Nákladovo efektívna a efektívna recyklácia prúdu zmiešaných plastov je možno najväčšou výzvou, s ktorou sa recyklačný priemysel stretáva.

Surovina

news401_2

Biologická odbúrateľnosť nezávisí od suroviny, ale úplne závisí od chemickej štruktúry polyméru.

: : Kompostovanie / biologicky rozložiteľné

1 :Biologicky odbúrateľný bola zaradená ako jedna z metód pri kompostovaní.
2, biologicky odbúrateľný priemerný uhlík obsahuje v subjekte po digescii mikroorganizmom sa uhlík úplne uvoľnil do kruhu

news401_3

Comp : Proces kompostovania NUAP Bio / PLA

news401_4 news401_5 news401_6 news401_7

Máme osvedčenie 

news401_8


Čas zverejnenia: apríl-01-2021